Államalapításunk ünnepe

Szent István királyra, az államalapítóra, a keresztény vallás meghonosítójára emlékeztünk augusztus 20-án a Közösségi Házban.

Szilágyi László polgármester úr beszédében összefoglalta a történelmi és keresztény múlt örökségét és napjaink üzenetét.

Az egyházak képviseletében Alexa Gábor tiszteletes, Gulybán Tibor parókus – esperes és Varga Béla településünk új római katolikus plébánosa mondott áldást és szentelték meg az új kenyeret.

A következőkben városnapi rendezvényünknek megfelelően került sor a kitüntetések átadására.

Szilágyi László polgármester úr a Képviselő – Testület döntése alapján az „Alsózsolca Közösségért” kitüntetést az Alsózsolcai Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület tagjainak, az ”Alsózsolca Közszolgálatért” kitüntetést Oroszné Verba Juliannának és Iroczki Lászlónénak adta át.

A műsorban közreműködött a Szivárvány Vegyes Kar, dr. Hortai Rita , Csécsi Hajnalka és Viszlai Dániel.

Lengyel-Béres Klára Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető