Fiatal művészek támogatása című ösztöndíj pályázat – Benedek

Alsózsolca Város Önkormányzata az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0009 azonosítószámú „Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolcán” című projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló,- I. Közösségfejlesztési tevékenységek Alsózsolcán keretében,- a Benedek Elek Alapítvány-t (címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 164-166. képviselője: Szakács Istvánné) támogatásban részesítette az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0009/MP/10/I.C azonosítószámú, „Fiatal művészek támogatása” címet viselő mini – projekt megvalósítására.
A közösségfejlesztés olyan tevékenység, ahol is a résztvevőket irányítottan, megfelelő szakemberek bevonásával, olyan tevékenységekre sarkalljuk, amitől új források szabadulnak fel, a közösségben és a településen, különös tekintettel az akcióterületünket jelentő település részen.
Jelen ösztöndíj pályázat meghirdetője a Benedek Elek Alapítvány, mely segíti az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Tagiskolájának szakmai munkáját, a tanulók művészeti oktatását. Kitűzött cél, hogy leküzdjük a célterületen élők szociális lemaradásából adódó hátrányokat. Ennek érdekében támogatjuk a szabadidős és kulturális programokat.
A felhívás célja az önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges alkotó művészek pályakezdésének, alkotómunkájának, művészi fejlődésének segítése és kedvező feltételek megteremtése,- a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.
A jelen ösztöndíj felhívás támogatási keretösszege 700.000,- Ft.
Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 5-10 fő ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban,- a beérkező pályázatok minőségétől függően.
Az ösztöndíj legmagasabb összege: 140.000,- Ft.
Az ösztöndíj időtartama: egyszeri alkalom.
Pályázók köre:
– Olyan helyi fiatal művészek, akik zenét illetve társastáncot
tanulnak évek óta.
– Általános-, középiskolás és már dolgozó volt diákok, akik
zenei és táncművészeti tevékenységet folytatnak
munkájuk során.
– Tevékenységük megismerése által a felnövekvő fiatal nemzedék is alkotó csoporttá válik.
– Fiatal művésznek tekinthető az 1988. január 1. után született, a pályázat kiírásakor már helyi
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.
Az ösztöndíj önálló alkotó programmal pályázható meg. Diplomamunkával, más ösztöndíjban részesült munkával önmagában nem lehet pályázni!
Az értékelés szempontjai: A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek kvalitása.
Az ösztöndíj kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:
– hiánytalanul kitöltött adatlap (2 db eredeti példány),
– a pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz (EUROPASS formátumban, aláírva, 1
példányban),
– munkaterv (az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum egy oldalas leírása,
aláírva, 1 példányban)
– A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 10 db fotó illetve katalógus vagy portfolió. (Fotósorozat
egy műnek számít.)
Az értékelés szempontjai: A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek kvalitása.
A pályázatot papír alapú, illetve CD/DVD formában kell benyújtani. A szakmai munkásság reprezentálása történhet egyszer írható, lezárt CD/DVD beadásával is.
A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2014. december 31.
A bírálati határidő: 2015. január 20.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100 %
Az ösztöndíj pályázatok benyújtása az alábbi címen lehetséges: Benedek Elek Alapítvány. Címe: 3571 Alsózsolca Kossuth Lajos u. 164-166.
A pályázatok beadása postai úton könyvelt küldeményként történhet / személyes leadás útján történhet.
A pályázatok benyújtása után, hiánypótlásra nincs lehetőség!
A pályázat benyújtása 2014. november 26-től lehetséges.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az alábbi telefonszámon: +36 70 6264173, Sebéné Kovács Zsuzsanna, e-mail cím: sekozsu@freemail.hu tehetik fel.
A pályázati kiírás elérhetősége: http://www.alsózsolca.hu, http://www.hermaniskola.hu, https://kozhaz.alsozsolca.hu, Benedek Elek Alapítvány, Alsózsolca Kossuth Lajos u. 164-166